De coach in Regio Rotterdam voor jouw vraagstukken rondom adoptie

Wat adoptie voor jou betekent, kan alleen jij vertellen. De manier waarop jij je adoptie ervaart, definieert de term adoptie. Iedereen ervaart zijn adoptie namelijk anders. Mijn inziens zijn er verschillende factoren die jouw ervaring beïnvloeden. Denk hierbij onder andere aan de leeftijd waarop je geadopteerd bent, de herinneringen die je hebt uit je geboorteland, het dossier en in hoeverre je vraagtekens hebt bij deze informatie en je eigen gevoel over jouw plaats in de maatschappij en je huidige gezin.

Meer weten?

Op zoek naar antwoorden

Wanneer je pijn, verdriet, eenzaamheid, onbegrip of een negatief zelfbeeld ervaart door je adoptie kan het zijn dat je vastloopt in het dagelijks leven. Dit kan invloed hebben op de relatie met je partner, je vrienden, in het ouderschap of in je werk. Psychosociale hulpverlening kan uitkomst bieden bij deze uitdaging. Door middel van gesprekken en oefeningen zoeken we naar wat past bij jou.

Waar loop jij tegenaan?

Twijfel je of je wilt gaan zoeken naar je familie? Zit je niet lekker in je vel omdat je je gevoelens omtrent je adoptie niet kwijt kan of niet kan plaatsen? Zou je heel graag een keer met iemand over je adoptie willen praten, maar heb je niemand in je omgeving? Loop je vast in de relatie met je gezinsleden of partner? Deze en andere vraagstukken kunnen op een veilige manier met mij besproken worden voor een passende coaching.